Zahtjev za dodjelu šifre
Prema Pravilniku o obveznom označavanju i upisu u jedinstveni registar ovaca, koza i svinja te vođenju evidencije, pristup Registru radi pregleda podataka imaju:

Federalno ministarstvo
Ovlaštene veterinarske organizacije
Zavod
Federalna poljoprivredno savjetodavna služba
Centri za reprodukciju

Ovdje možete preuzeti zahtjev za dodjelu šifre i upute za pregled registra:
FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD
Biskupa Čule 10,
88000 Mostar
Prijava