Označavanje životinja

Pritiskom na sliku iznad pristupate pregledu Jedinstvenog registra za označavanje domaćih životinja

Upute za pregled registra te tekst prijavnog obrasca preuzmite OVDJE