Označavanje životinja
Pritiskom na sliku iznad pristupate pregledu Jedinstvenog registra za označavanje domaćih životinja.

Upute za pregled registra te tekst prijavnog obrasca preuzmite OVDJE

FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD
Biskupa Čule 10,
88000 Mostar
Prijava