Odsjek za vinogradarstvo i voćarstvo

Odsjek za vinogradarstvo i voćarstvo obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na: primjenu stručnih i znanstvenih metoda u nasadima jabučastog, koštičavog i jagodastog voća te vinogradima poljoprivrednih proizvođača i poduzimanje odgovarajućih mjera na sprječavanju nastanka štetnih posljedica, a sve u cilju kvalitetne poljoprivredne proizvodnje iz oblasti vinogradarstva i voćarstva, uvođenje novih tehnologija u vinogradarsko – voćarskoj i organskoj proizvodnji, vođenje postupka radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdavanje odgovarajućih uvjerenja, izrada analiza, izvješća, informacija i drugih stručnih analitičkih materijala iz vinogradarsko-voćarske proizvodnje, sudjelovanje u izradi zakona iz oblasti vinogradarstva i voćarstva, pripremanje stručnih naputaka za unaprjeđenje i razvitak vinogradarstva, voćarstva i organske proizvodnje; obavljanje znanstveno-istraživačkih i razvojnih aktivnosti, te ostvarivanje suradnje sa nadležnim institucijama i organizacijama iz oblasti voćarstva i vinogradarstva i obavljanje drugih poslova iz nadležnosti odsjeka.

Obavijesti
FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD
Biskupa Čule 10,
88000 Mostar
Prijava