Odsjek za uzgojno selekcijski rad u stočarstvu

Odsjek za uzgojno – selekcijski rad u stočarstvu obavlja stručne i druge poslove i to: provođenje mjera uzgojno selekcijskog rada u stočarstvu za goveda, ovce, koze, svinje, perad, pčele i ribe, vođenje glavne matične knjige evidencije za kvalitetno priplodnu u stoku, obrada podataka i izdavanje pedigrea (rodovnika ), ispitivanje proizvodnosti kvalitetno priplodne stoke i prenošenje osobina na potomstvo , izrada plana korištenja i distribucije sjemena, izrada rang liste priplodnjaka, radi na izradi programa planskog parenja odabranih plotkinja i koordinira njihovu realizaciju, sudjeluje u ocjenjivanju priplodne vrijednosti kvalitetno priplodne stoke, radi na inoviranju i osuvremenjivanju metoda kontrole proizvodnosti i ocjene priplodne vrijednosti kvalitetno priplodne stoke, surađuje s znanstvenim institucijama i fakultetima u inoviranju i primjeni metoda i standarda u selekciji kvalitetno priplodne stoke, izrađuje stručna uputstva i metodologije rada na provedbi mjera selekcije kvalitetno priplodne stoke, koordinira i odražava stručne sastanke sa stručnjacima iz područnih jedinica zaduženih za uzgoj i selekciju kvalitetno priplodne stoke, koordinira realizaciju programa proizvodnje i prometa kvalitetno priplodne stoke.

FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD
Biskupa Čule 10,
88000 Mostar
Prijava