Odsjek za enologiju

Odsjek za enologiju obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na: primjenu stručnih i znanstvenih metoda u analizi i kontroli vina i jakih alkoholnih pića kod poljoprivrednih proizvođača i poduzimanje odgovarajućih mjera na sprječavanju nastanka štetnih posljedica u enologiji, a sve u cilju kvalitetne poljoprivredne proizvodnje iz oblasti vinarstva, * uvođenje novih tehnologija u vinarskoj proizvodnji, vođenje postupka radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdavanje odgovarajućih uvjerenja, izrada analiza, izvješća, mišljenja, informacija i drugih stručnih analitičkih materijala iz vinarske proizvodnje, sudjelovanje u izradi zakona iz oblasti vinarstva, pripremanje stručnih naputaka za unaprjeđenje i razvitak vinarstva, obavljanje znanstveno-istraživačkih i razvojnih aktivnosti u oblasti vinarstva, te ostvarivanje suradnje sa nadležnim institucijama i organizacijama iz oblasti vinarstva i obavljanje drugih poslova iz nadležnosti odsjeka.

Laboratoriji
FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD
Biskupa Čule 10,
88000 Mostar
Prijava