Odsjek za agrokemijska ispitivanja

Odsjek za agrokemijska ispitivanja obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na: pripremanje i poduzimanje odgovarajućih mjera, radnji i postupaka radi izvršavanja poslova u oblasti laboratorijskih ispitivanja tla ( određivanje biljno-hranidbenog kapaciteta tla standardnim metodama ), organskih i mineralnih gnojiva, ostataka teških kovina, toksičnih elemenata, pesticida i drugih agenasa štetnih za poljoprivredno tlo, irigacione vode i različite poljoprivredno-prehrambene proizvode i vezano s tim, izdavanje odgovarajućih dokumenata, kao što su: izvješća, potvrdnice, certifikati i sl., te davanje gnojidbenih i drugih preporuka i mišljenja; obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Dokumenti
Laboratoriji
FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD
Biskupa Čule 10,
88000 Mostar
Prijava