Škola cijepljenja vinove loze i masline 2024. godine

Federalni agromediteranski zavod Mostar i u mjesecu svibnju nastavlja sa svojim aktivnostima u vinogradarstvu i voćarstvu sa Školom cijepljenja.

Škola je namijenjena svima koji žele znati kako na kvalitetan način obaviti cijepljenje vinove loze i masline. Polaznici škole mogu biti svi koji žele obaviti kvalitetno cijepljenje vinove loze i masline.

Škola je besplatna.
Datum održavanja je 10.05.2024. godine na poligonu Buna (FAZ).

Ovom prilikom se pozivaju svi zainteresirani uzgajivači vinove loze i masline, kao i hobisti, da se prijave te nakon završetka škole budu bogatiji za nova i poučna iskustva.

Zainteresirani polaznici koji žele sudjelovati u ovoj školi mogu se prijaviti do 08.svibnja 2024. god. u Federalni agromediteranski zavod, Ul. Biskupa Čule br. 10 ili pak prijavu izvršiti telefonski na sljedeće brojeve:

036/335-060 - mr.sc. Marija Prlić, dipl.ing.agr. (Šef odsjeka za vinogradarstvo i voćarstvo)
036/335-064 – Marijo Leko, dipl.ing.agr. (Pomoćnik direktora u Odjeljenju za biljnu proizvodnju i tehnologiju)
036/335-053 - dr.sc. Miro Barbarić dipl.ing.agr. (Stručni savjetnik za mediteransko voćarstvo)

Radnim danom u vremenu od 8:00 do 16:00 sati.