Laboratorij za sjeme

Ispitivanje kvalitete sjemena poljoprivrednog bilja

Laboratorij za sjeme Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar je od 2014 član ISTA-e (International Seed Testing Association).

Analize u laboratoriju se obavljaju u skladu sa važećim pravilnicima (Pravilnik o temeljnim zahtjevima o kakvoći pakiranju i deklariranju sjemena poljoprivrednog bilja, Metode ispitivanja i temeljni zahtjevi o kakvoći sjemena).

Analize se provode za potrebe poljoprivredne i fitosanitarne inspekcije za provjeru kvalitete sjemena prilikom uvoza i na tržištu i u svrhu izdavanja izvješća o kakvoći sjemena poljoprivrednog bilja .

Laboratorij sudjeluje u Proficiency i Ring testovima koje organizira ISTA.

Ispitivani parametri:

* Klijavost i energija klijanja sjemena

* Čistoća sjemena

* Masa 1000 zrna

* Vlaga sjemena

 

Zdravstvena ispravnost sjemena:

* Ustilago nuda

Ispitivanje kvalitete merkantilnog žita

U laboratoriju se rade fizikalne analize žita u skladu sa važećim pravilnicima (Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i metodama fizikalnih i kemijskih analiza za kontrolu kvalitete žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, tjestenina i brzosmrznutih tijesta Službeni list SFRJ 74/88).

 

Ispitivani parametri:

 

* Organoleptička svojstva

* Količina primjesa u žitu

* Hektolitarska masa

* Vlaga žita

* Zaraženost žitne mase kukcima

* Prisutnost grinja

FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD
Biskupa Čule 10,
88000 Mostar
Prijava