Laboratorij za GMO

Laboratorij za gentetički modificirane organizme (kratica: GMO) je u sistematizaciji Federalnoga agromediteranskog zavoda Mostar smješten u Odjeljenju za agrokemijska ispitivanja, kontrolu kvalitete poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, duhana i duhanskih proizvoda. Laboratorij je akreditacijom prema Normi BAS EN ISO 17025:2018 (Opći zahtjevi za kompetentnosti ispitnih i kalibracijskih laboratorija), od Instituta za akreditiranje BiH (BATA), potvrdio svoju kompetentnost za sljedeće analize:
Kvalitativno ispitivanje genetičke modificiranosti

Metodom: RealTime PCR screening

Kvalitativna metoda za sljedeće elemente:

promotor 35S CaMV, promotor 34S FMV, terminator NOS

korištenjem takson specifični markera za CaMV i FMV

Tom je metodom omogućeno :

- kvalitativno ispitivanje prisutnosti CaMV 35

- kvalitativno određivanje prisutnosti terminatora nopalin sintaze (tNOS)

- kvalitativno određivanje FMV-a

U GMO laboratoriju u tijeku je priprema za akreditaciju:

- Identifikacija genetički modificirane soje Roundup Ready GTS 40-3-2 i

- Kvantitativno određivanje soje GTS 40-3-2

Ta je kvalitativna metoda uspostavljena u GMO laboratoriju 2019. godine.

Djelatnici GMO laboratorija izvode metode i sva ispitivanja sukladno legislativi BiH i EU direktivama.

Rad laboratorija temelji se na uzorcima iz programa posebnih nadzora, inspekcijskim uzorcima s granice i iz unutarnje kontrole, te svih onih uzoraka koje su dostavile zainteresirane stranke.

Ispitni laboratorij Federalnoga agromediteranskog zavoda Mostar nalazi se na jedinstvenom popisu ispitnih laboratorija u BiH iz područja GMO-a, koji formira Agencija za sigurnost hrane BiH.

FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD
Biskupa Čule 10,
88000 Mostar
Prijava