Ispitni laboratorij Odsjeka za enologiju

U Ispitnom laboratoriju Odsjeka za enologiju se obavljaju fizikalno-kemijske analize mošta, vina, jakih alkoholnih pića i alkoholnih pića i organoleptička (senzorna) ocjenjivanja u skladu sa Zakonom o vinu i važećim pravilnicima, te važećim OIV i EU uredbama iz oblasti vinarstva i vinogradarstva.

Ispitivanja se provode:

za potrebe kontrole kvalitete vina, jakih alkoholnih pića i alkoholnih pića
za izradu Elaborata o zaštiti zemljopisnog podrijetla vina i/ili rakije i Aneksa elaborata
za izradu Mišljenja o proizvodnji grožđa i vina i/ili rakije
za izradu Certifikata za izvoz vina i alkoholnih pića u države EU i ostale države
za potrebe poljoprivredne inspekcije za provjeru kvalitete prilikom uvoza i prometa vina.

U Odsjeku za enologiju, također se rade i sljedeći poslovi:

davanje stručnih savjeta iz područja vinarske proizvodnje
izrada brošura i dr. stručne literature iz područja vinarstva
organizacija i provođenje stručnih radionica s ciljem edukacije vinogradara i vinara na tehnološkim, gospodarskim, ekološkim i drugim područjima važnim za razvitak vinogradarstva i vinarstva.

U Ispitnom laboratoriju Odsjeka za enologiju metode za ispitivanje su akreditirane prema standardu BAS EN ISO/IEC 17025:2006 (Opći zahtjevi za kompetentnosti Ispitnih i kalibracijskih laboratorija) od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA) , koji je izdao Potvrdu o akreditaciji. Potvrda o akreditaciji jamstvo je da su metode i rad Ispitnog laboratorija u cijelosti usklađeni s propisima EU, te da su Izvješća o ispitivanju koje laboratorij izdaje važeća u EU i drugim državama svijeta.

Dokumenti
Publikacije
FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD
Biskupa Čule 10,
88000 Mostar
Prijava