Fitosanitarni laboratorij

Fitosanitarni laboratorij Federalnoga agromediteranskog zavoda Mostar (kratica: FSL) je laboratorij koji kroz svoj dijagnostički i analitički rad obavlja poslove dijagnosticiranja štetnih organizama u uzorcima bilja, biljnih proizvoda, tla, vode i drugih reguliranih predmeta nadziranih radi određivanja nazočnosti karantenskih i gospodarski važnih štetnih organizama. Rad laboratorija temelji se na uzorcima iz programa posebnih i službenih nadzora, ali i uzorcima u okviru izvještajno prognoznih poslova te svih onih uzoraka koje su dostavile zainteresirane stranke iz fitosanitarnog područja.

Budući da je Uprave BiH za zaštitu zdravlja od 2010. godine ovlastila FSL za kontrolu karantenskih štetnih organizama na krumpiru u Bosni i Hercegovini, u sklopu redovitih analiza analiziraju, se i inspekcijski uzorci iz fitosanitarnog područja i s granice i iz unutarnje kontrole.

Poslovi dijagnostike i analitike obavljaju se u šest fitosanitarnih jedinica: nematologija, virologija, bakteriologija, mikologija, entomologija sa zoologijom i herbologija. Od navedenih jedinica Fitosanitarnoga laboratorija dvije jedinice imaju status laboratorija s akreditiranim metodama tj. onih u kojima se provode laboratorijske analize s odobrenom akreditacijom prema Normi BAS EN ISO 17025:2018 (Opći zahtjevi za kompetentnosti Ispitnih i kalibracijskih laboratorija) od Instituta za akreditiranje BiH (BATA). Fitosanitarne jedinice sa statusom akreditiarnih metoda su: nematologija i virologija, i to su ujedno i prve laboratorijske jedinice u zemlji koje su stekle status rada s akreditiranim metode iz fitosanitarnog područja u 2018 godini.

Sve su jedinice FSL-a opremljene prema najvišim standardima sukladno Pravilniku o uvjetima u pogledu stručne, prostorne i tehničke osposobljenosti fitosanitarnih laboratorija za izvođenje laboratorijskoga testiranja radi dijagnosticiranja štetnih organizama („Službeni glasnik BiH“ broj 63/10), a u njima se dijagnostičari i analitičari koriste najsuvremenijom opremom koja osigurava visoku razinu preciznosti i sigurnosti u obavljanu analiza. Djelatnici FSL-a koji rade u te dvije laboratorijske jedinice su, kao i djelatnici iz ostalih jedinica FSL-a, specijalizirani za svoja područja djelovanja. Sva ispitivanja provode se sukladno legislativi BiH, EU Direktivama i EPPO PM-ovima.

METODE KOJE SE IZVODE U FITOSANITARNOM LABORATORIJU:

Morfološke / morfometrijske

Serološke (IF test)

Molekularne na razini proteina - ELISA (DAS ELISA, Protein-A DAS ELlSA, TAS ELISA, DASI ELISA)

Molekularne na razini gena (PCR, RT-PCR, Nested PCR, Multipleks RT-PCR, IC-RT PCR, LAMP)

Dokumenti
FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD
Biskupa Čule 10,
88000 Mostar
Prijava