Obrazac zahtjeva za analizu zemljišta kroz poticajne mjere

Obrasca zahtjeva kod podizanja višegodišnjih nasada za izlazak na teren i uzimanje uzoraka zemljišta/tla za analizu i izradu programa uređenja zemljišta.

ISO 14 001

Agrokemijski laboratorij je je od 2020 godine uveo sustav ISO 14 001.

Cjenik usluga agrokemijskog laboratorija

u prilogu

Uputstvo za uzimanje uzoraka tla za agrokemijsku analizu

Promidžbeni materijal FAZ-a

Upute za uzimanje uzoraka

Pravilnik o upisu mineralnih đubriva u registar mineralnih đubriva

Zahtjev za ispitivanje mineralnih gnojiva

Nema opisa

Zahtjev za ispitivanje tla