Cjenik usluga Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar

Rješenje o obavljanju djelatnosti laboratorija Buna

Rješenja o obavljanju djelatnosti

Togodišnji plan zavoda 2016-2018

u prilogu

PRAVILNIK O POSTUPKU IZRAVNOG SPORAZUMA FEDERALNOG AGROMEDITERANSKOG ZAVODA MOSTAR

Pravilnikom o postupku izravnog  sporazuma bliže se uređuju uvjeti za provođenje postupka javne nabave roba, usluga i radova  putem izravnog sporazuma u Federalnom  agromediteranskog zavodu 

Detalje pravilnika možete pogledati u priloženom dokumentu