OBAVIJEST ZA PROIZVOĐAČE SJEMENA I SADNOG MATERIJALA POLJOPRIVREDNOG BILJA

Ovim putem obavještavaju se proizvođači sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja:

da je 30.3.2021. godine krajnji rok obnove Ugovora o Službenom nadzoru nad proizvodnjom sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja za proizvodnju u 2021. godini.

Za potrebe obnove Ugovora ili sklapanja novih Ugovora, potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 

Novi Dobavljač dostavlja zahtjev za certifikaciju/potvrđivanje proizvodnje na obrascu OB-OZP-02/01, najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

Dobavljač /klijent koji ima važeći Ugovor za certifikaciju/potvrđivanje mjesec dana prije isteka Ugovora dostavlja zahtjev za produženje Ugovora za certifikaciju/potrđivanje.

 

Dokumentaciju dostaviti na adresu: Federalni agromediteranski zavod Mostar, Ul. Biskupa Čule br.10, 88000 Mostar.

 

Mostar: 26. siječanj 2021. godine

Cijenik usluga FAZ-a

U prilogu

Priručnik o precjepljivanju vinove loze-dipl.ing.agro Mladen Gašpar;dipl.ing.agro Anita Raič

Dopuna cjenika

U prilogu

Monografija 65 godina od utemeljenja Duhanskog instituta u Mostaru

Zakon o vinu FBiH

Zakon o sadnom materijalu FBiH

Sortna lista FBiH

Nestabilno vrijeme

Nestabilno vrijeme pogodovati će razvoju biljnih bolesti poput plamenjače, pepelnice i sive plijesni. U zaštiti vinograda od plamenjače koristiti pripravke koji u sastavu imaju bakar ili pripravke na osnovi mankozeba ili propineba, dok se za preventivnu zaštitu od pepelnice mogu primijeniti pripravci na osnovi sumpora. Zaštitu od uzročnika sive plijesni treba provesti tretiranjem u zonu grozda jednim od botriticida: Teldor 500 SC, Cantus WG, Mythos SC, Botril 300 SC ili Switch 62,5 WG.
Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača!

Zaštita vinove loze

Ukoliko je od posljednje zaštite vinove loze proteklo više od 12 dana preporuča se nastaviti sa zaštitom protiv pepelnice i plamenjače. Za zaštitu od pepelnice koristiti jedan od fungicida: Crystal KS, Postalon 90 SC, Nativo 75 WG, Talendo, Collis ili Vivando. Za zaštitu od plamenjača koristiti: Pergado, Polyram DF ili Daconil 720 SC. Zbog visokih temperatura tretiranja obavljati u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima.
Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača!