Održavanje i popravka programske podrške JRDZ

U prilogu.