Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja -kemikalije LOT 1 i 4 i odluke o poništenju LOT 2 i 3

Odluke o izboru ponuditelja i odluke o poništenju postupka-kemikalije LOT 1-4.