Odluka o rezultatima kvalifikacije u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluga

u prilogu