Odluka o rezultatima kvalifikacije u pregovaračkom postupku

U prilogu