ODLUKA o prvoj (I) izmjeni i dopuni plana javnih nabava roba usluga i radova

u pilogu je odluka i izmjenjeni plan nabavki FAZ-a za 2015.