Odluka o pokretanju postupka nabava usluga-pregovarački postupak

u prilogu