Odluka o pokretanju postupka nabava roba

U prilogu...