Odluka o pokretanju postupka nabava roba

Odluka u prilogu