odluka o pokretanju postupka javne nabave-umjeravanje vaga, utega i sl.

u prilogu