Odluka o obustavi postupka javne nabave usluga

U prilogu