Odluka o izboru ponuditelja - Stol za vage

u prilogu