ODLUKA O IZBORU PONUDITELJA Osiguranje imovine i kolektivno osiguranje FAZ-a

u prilogu.