Odluka o izboru ponuditelja - Kitovi za kvantifikaciju

U prilogu