Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudžača kitovi za GMO i Elisa

u prilogu.