Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za potrošni materijal LOT 1, 3, 4 i 6 i odluke o poništenju LOT 2 i 5

u prilogu.