Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja-umjeravanje aparata

u prilogu