Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača MW

u prilogu