O D L U K U o izboru najpovoljnijeg ponuditelja LOT2. - LOT4 -LOT5

u prilogu.