O D L U K A o rezultatima postupka pretkvalifikacije u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti, za nabavu robe I FAZA.

O D L U K A o rezultatima postupka pretkvalifikacije u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti, za  nabavu robe I FAZA.