„Javni natječaj o ponovljenoj prodaji 1 (jednog) službenog putničkog vozila Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar putem javnog nadmetanja/licitacije“.

Javno otvaranje ponuda koje obavlja Povjerenstvo i isto će se održat  u službenim prostorijama  Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar,  u ul. Biskupa Čule br. 10. u Mostaru u prisustvu ponuditelja(fizičkih ili ovlaštenih predstavnika pravnih osoba/lica) dana 13.02.2024. godine s početkom u 12:00 sati u službenim prostorijama Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar, u ul. Biskupa Čule br.10. 88000 Mostar.