IZMJENE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA NABAVU ROBA

“KEMIKALIJE  ZA MIKROBIOLOŠKO  ISPITIVANJE HRANE, GMO I PELUDNU ANALIZU  U LABORATORIJU ZA ZDRAVSTVENU ISPRAVNOST NAMIRNICA  U MJESTU BUNA”