Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije

“ TENDERSKA DOKUMENTACIJA 
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA
ZA NABAVU USLUGA

USLUGE FIZIČKOG OSIGURANJA I TEHNIČKE ZAŠTITE OBJEKATA I OKOLIŠA FEDERALNOG AGROMEDITERANSKOG ZAVODA MOSTAR  I USLUGE INTERVENCIJE I CENTRALNOG NADZORA LABORATORIJA ZA ZDRAVSTVENU ISPRAVNOST NAMIRNICA NA BUNI KOD MOSTARA”