informacija o pokretanju pregovaračkog postupka GBC AAS

u prilogu