III Izmjena i dopuna plana javnih nabava 2016. godine

III Izmjena i dopuna plana javnih nabava 2016. godine, Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar