II Izmjena plana nabave

II Izmjena i dopuna plana javnih nabava roba usluga i radova Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar u 2016 god.