I izmjena i dopuna plana javnih nabava FAZ-a 2018

u prilogu