Javne nabave
ODLUKA o prvoj (I) izmjeni i dopuni plana javnih nabava roba usluga i radova
Objavljeno:
22/07/2015. - 11:34
Datum završetka:
22/07/2015. - 11:30
Odluka o pokretanju postupka nabava
Objavljeno:
20/07/2015. - 07:46
Datum završetka:
20/07/2015. - 07:45
Odluka o izboru ponuđača za gorivo
Objavljeno:
03/07/2015. - 13:55
Datum završetka:
03/07/2015. - 14:00
Obavijest o nabavi
Objavljeno:
25/06/2015. - 11:58
Datum završetka:
25/06/2015. - 07:15
Nabava goriva
Objavljeno:
17/06/2015. - 14:08
Datum završetka:
17/06/2015. - 14:00
Nabava opreme WATERS
Objavljeno:
16/06/2015. - 14:18
Datum završetka:
16/06/2015. - 14:15
Odluka o izboru ponuđača
Objavljeno:
29/05/2015. - 12:58
Datum završetka:
29/05/2015. - 13:00
Odluka o izboru ponuđača
Objavljeno:
26/05/2015. - 14:03
Datum završetka:
26/05/2015. - 14:00
Odluka o izboru ponuđača
Objavljeno:
15/05/2015. - 11:27
Datum završetka:
15/05/2015. - 11:30
Odluka o izboru ponuđača
Objavljeno:
14/05/2015. - 12:45
Datum završetka:
14/05/2015. - 12:45

Load more

FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD
Biskupa Čule 10,
88000 Mostar
Prijava