Javne nabave
Odluka o izboru ponuđača
Objavljeno:
26/05/2015. - 14:03
Datum završetka:
26/05/2015. - 14:00
Odluka o izboru ponuđača
Objavljeno:
15/05/2015. - 11:27
Datum završetka:
15/05/2015. - 11:30
Odluka o izboru ponuđača
Objavljeno:
14/05/2015. - 12:45
Datum završetka:
14/05/2015. - 12:45
Odluka o izboru ponuđača
Objavljeno:
14/05/2015. - 12:44
Datum završetka:
14/05/2015. - 12:45
Odluka o pokretanju postupka nabava roba
Objavljeno:
08/05/2015. - 13:45
Datum završetka:
08/05/2015. - 13:45
Odluka o pokretanju postupka nabava roba
Objavljeno:
07/05/2015. - 12:07
Datum završetka:
07/05/2015. - 12:00
Odluka o pokretanju postupka nabava
Objavljeno:
30/04/2015. - 13:57
Datum završetka:
30/04/2015. - 14:00
Odluka o pokretanju postupka nabava
Objavljeno:
30/04/2015. - 13:56
Datum završetka:
30/04/2015. - 14:00
Odluka o pokretanju postupka nabava
Objavljeno:
30/04/2015. - 13:52
Datum završetka:
30/04/2015. - 13:45
Odluka o izboru ponuđača "Labunica"
Objavljeno:
29/04/2015. - 13:36
Datum završetka:
29/04/2015. - 13:30
1 2 3 39

Load more

FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD
Biskupa Čule 10,
88000 Mostar
Prijava