Djelatnici zavoda
Ime i prezime
Pozicija
Telefon
Fax
Email
Prof.dr.sc. Marko Ivanković, dipl.inž.polj.
Ravnatelj
+387 36 335-052
+387 36 335-051
Meliha Šubara, dipl.ing.polj.
Šef Odsjeka za animalnu proizvodnju i tehnologiju
+387 36 335-061
+387 36 335-051
Nevenko Ćorluka, dipl.ing.polj.
Pomoćnik direktora u Odjeljenju za animalnu proizvodnju i tehnologije, uzgojno-selekcijski rad u stočarstvu
+387 36 335-062
+387 36 335-051
Dubravko Pocrnja, dipl.ing.agr.
Stručni savjetnik za govedarstvo
+387 36 335-067
+387 36 335-051
Milada Čelebić
Viši samostalni referent za bazu podataka
+387 36 335-069
+387 36 335-051
Mija Golemac, dipl.ing.agr.
Stručni suradnik za uzgoj, selekciju i ishranu stoke
+387 36 335 066
+387 36 335 051
Silvija Ćavar, dipl.ing.agr.
Viši stručni suradnik za uzgojno-selekcijski rad u stočarstvu
+387 36 335 066
+387 36 335 051
Željko Vistorop
Viši referent – Matičar
+387 36 335-069
+387 36 335-051
Marko Kelava
Viši referent - Matičar
+387 36 335-069
+387 36 335-051
Đurđica Dedić
Stručni suradnik za uzgoj,selekciju i ishranu stoke
Mirko Jarak
Stručni suradnik za uzgoj,selekciju i ishranu stoke
Lucinka Antunović, dipl.ing. kem. tehn.
Stručni savjetnik za kontrolu tla
+387 36 312 316; +387 36 335 063
+387 36 335-051
doc.dr.sc. Adrijana Filipović, dipl.ing.agr.
Šef odsjeka za agrokemijska ispitivanja
+387 36 312 316 ; +387 36 335 063
+387 36 335-051
ANDRIJANA VUČIĆ, Magistar poljoprivrednih nauka
Šef odsjeka za kontrolu kvalitete poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, duhana i duhanskih proizvoda
+387 36-480-827
DRAŽANA PALINIĆ, Magistar poljoprivrednih nauka
Stručni savjetnik za kontrolu namirnica animalnog porijekla
+387 36-480-828; +387 36-480-829
KRISTINA BATINIĆ, Dipl.ing.preh.teh.
Stručni savjetnik za analizu ostataka pesticida u biljnim i animalnim materijalima i poljoprivredno-prehrambenim proizvodima
036-480-828; 036-480-829
IVAN SOLDO, Dipl.ing.kem.teh.
Stručni savjetnik za analizu ostataka teških kovina u namirnicama
+387 36-480-828; +387 36-480-829
ŽANA BRKIĆ PUŠIĆ, Dipl.ing.kem.teh.
Stručni savjetnik za analizu ostataka pesticida u namirnicama biljnog i animalnog porijekla
+387 36-480-828; +387 36-480-829
MAJA DRMAĆ, Magistar poljoprivrednih nauka
Stručni savjetnik za analizu ostataka pesticida u namirnicama biljnog i animalnog porijekla
+387 36-480-828; +387 36-480-829
ANA SESAR, Dipl.ing.preh.teh.
Stručni savjetnik za kontrolu proizvoda animalnog porijekla
+387 36-480-828; +387 36-480-829
KRISTINA DOKO, Dipl.ing.preh.teh.
Stručni savjetnik za kontrolu zdravstvene ispravnosti namirnica
+387 36-480-828; +387 36-480-829
IVANKA BUKOVAC
Kafe kuharica
+387 36-480-828; +387 36-480-829
LJERKA GALIĆ
Laborant
+387 36-480-828; +387 36-480-829
Marijo Leko, dipl.ing.polj.
Zamjenik direktora Federalnog agromediteranskog zavod; Rukovoditelj odjeljenja biljne proizvodnje
+387 36 335-064
+387 36 335-051
mr.sc. Marija Prlić, dipl.ing. agr.
Šef odsjeka za vinogradarstvo i voćarstvo
+387 36 335-060
+387 36 335-051
Mladen Gašpar, dipl.ing.agr.
Stručni savjetnik za reproduciranje, introdukciju i klonsku selekciju
+387 36 335-054
+387 36 335-051
Anita Raič, dipl.ing.agr
Viši stručni suradnik za proizvodnju reprodukcijskog materijala u vinogradarstvu
+387 36 335-054
+387 36 335-051
dr.sc. Miro Barbarić, dipl.ing.agr.
Stručni savjetnik za mediteransko voćarstvo
+387 36 335-053
+387 36 335-051
Milena Bulić, dipl.ing.agr.
Stručni savjetnik za mediteransko voćarstvo
+387 36 335-059
+387 36 335-051
Julijana Tole, dipl.ing.kem.tehnologije
Šef odsjeka za enologiju
+387 36 327-944
Draga Tomas, dipl.ing.agr.
Stručni savjetnik analitičar-enolog
+387 36 327-944
Katica Crnjac, dipl.ing.agr.
Viši stručni suradnik za vinarstvo
+387 36 327-944
Dominik Kolovrat,dipl.ing.agr.
Stručni savjetnik analitičar-enolog
+387 36 327-944
Ivica Perić, dipl.ing.agr.
Šef Odsjeka za ratarstvo, povrćarstvo i zaštitu zdravlja bilja
+387 36 335-050
+387 36 335-051
Krstina Zlomislić, dipl.ing.agr.
Stručni savjetnik za povrćarstvo i ratarstvo
+387 36 335-050
+387 36 335-051
Nino Rotim, mr.sc
Stručni savjetnik za zaštitu bilja
+387 36 335-059
+387 36 335-051
Ana Karačić, dipl.ing.agr.
Viši stručni suradnik za zaštitu bilja
+387 36 335-053
+387 36 335-051
Natalija Ćorić
Stručni suradnik za industrijsko, ljekovito, aromatično i začinsko bilje
Marija Miletić, dipl.iur.
Pomoćnik direktora u Odjeljenje za pravne, računovodstvene i opće poslove; Šefica odjeljenja za pravne, računovodstvene i opće poslove
+387 36/335-065
+387 36/335-051
Jadranka Šljivić, dipl.oec.
Stručni Savjetnik za računovodstveno financijske poslove
+387 36/335-058
+387 36/335-051
Ornela Čolić
Viši samostalni referent za radne odnose
+387 36/335-050
+387 36/335-051
Karmela Ćorluka
Viši referent za vođenje evidencije o laboratorijskim uzorcima, vođenje i čuvanje arhivskih dokumenata
+387 36/335-050
+387 36/335-051
Emanuela Glavan
Viši referent za obračun plaća i blagajničko poslovanje
Ružica Naletilić
Higijeničar
+387 36/335-075
FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD
Biskupa Čule 10,
88000 Mostar
Prijava