Uvod

U tijeku je proces akreditacije CERTIFIKACIJSKO TIJELO / ORGAN ZA POTVRĐIVANJE FEDERALNOG AGROMEDITERANSKOG ZAVODA MOSTAR, prema standardu BAS EN ISO/IEC 17065:2014, od strane BATA (Institut za akreditiranje BiH), a na osnovu zahtjeva poslanog 28.7.2020. godine.

 

CT/Organ za potvrđivanje obavlja poslove Službenog nadzora nad proizvodnjom:

  1.  sadnog materijala povrća (PR),
  2. sjemenskog krumpira (SK),
  3. materijala za razmnožavanje voća i voćne sadnice (VS),
  4. cijepova vinove loze, reznica podloga i reznica pupova (LC),

 

Službeni nadzor se provodi prema  kriterijima zadatim u:

  1.  REFERENTNIM DOKUMENTIRANIM INFORMACIJAMA (Zakoni i Pravilnici),

 

  1. RADNIM UPUTAMA:

 

 

  1. CERTIFIKACIJSKIM SHEMAMA:

 

Provođenje Službenog nadzora nad prijavljenom proizvodnjom vrši se na terenu/ mjestu proizvodnje.

Terenski nadzori sastoje se od uzorkovanja tla na nematode, uzorkovanja biljnog materijala za analizu na štetne organizme, vizualni pregled sortne autentičnosti (vegetativne razvijenosti i zdravstvenog stanja) i nadzora kritičnih točaka u proizvodnji. Izrade dokumentacije o pregledanoj proizvodnji potrebne za stavljanje sadnog materijala u promet i izdavanje etiketa/deklaracija za priznate količine proizvedenog sadnog materijala.

Poslovi Službenog nadzora nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala završavaju izradom Godišnjeg izvješća o proizvodnji poljoprivrednog sadnog materijala.