Obrazac prijave za poticajne mjere

Obrasca zahtjeva kod podizanja višegodišnjih nasada za izlazak na teren i uzimanje uzoraka zemljišta/tla za analizu i izradu programa uređenja zemljišta.Obrazac prijave

Cjenik FAZ-a

Novi cjenik Faz-a.

P O Z I V N I C A

Na znanstveno–stručnu radionicu na temu „SMOKVA“ ,

koja će se održati 29.09.2023. godine (petak) u našim prostorijama, sa početkom u 10,00 sati

 

10,00 – 10,15  Otvaranje skupa - pozdravna riječ, Ravnatelj FAZ-a, Prof.dr.sc. Marko Ivanković,
10,15 – 10,30 dr.sc. Miro Barbarić: „Stanje smokvarstva u Hercegovini “,
10,30 – 10,45 mr.sc. Marija Prlić, dipl.ing.agr.: „Sušenje smokve – osnovni savjeti“
10,45 – 11,00 mr.sc. Aida Kohnić, dipl.ing.agr.: „Osvrt na proizvodnju smokve u  2023. godini.“,
11,00 – 11,30 Diskusija - Praktična iskustva smokvarstva Hercegovine,
11,30 Završna riječ i zatvaranje skupa.

 

Moderator radionice:

dr.sc. Miro Barbarić, dipl.ing.agr. – stručni savjetnik za mediteransko voćarstvo.

 

Dani meda u FBiH 2023.

Obavijest za proizvođače sira

Federalni agromediteranski zavod Mostar i ove godine organizira ocjenjivanje tradicionalnih kozjih i ovčjih sireva .Postupak ocjenjivanja će, kao i prethodnih godina, uključivati laboratorijsku analizu kemijskih i mikrobioloških parametara, te senzornu ocjenu sira od strane stručne komisije.

 

Obavještavamo proizvođače tradicionalnih sireva sa područja Federacije Bosne i Hercegovine da mogu  dostaviti uzorke za analizu od 11.09. do 26.09.2023.

Sve dodatne informacije o prijavi, prikupljanju uzoraka i sudjelovanju, zainteresirani proizvođači mogu zatražiti kontaktom na brojeve 036/335-061, 036/335-066.