Obavijest za voćare

Rane sorte vinove loze na lokalitetima s južnim ekspozicijama

Rane sorte vinove loze na lokalitetima s južnim ekspozicijama i lakšim tlima počele su sa cvatnjom, dok kod ostalih sorti to očekujemo u narednim danima. Prirast mladica i lisne mase vrlo je intenzivan zbog čega većina vinogradara trenutno obavlja pljevidbu kojom se uklanjaju „zaperci" i suvišno lišće, s ciljem staranja povoljnijih uvjeta za oplodnju. U ovoj osjetljivoj fenofazi vinovu lozu treba zaštititi od plamenjače i pepelnice, a što se obavlja pripravcima sistemičnog djelovanja tretiranjem pred samu cvatnju. U tu svrhu preporučuje se primjena jednog od fungicida: Galben F, Ridomil gold MZ, Acrobat MZ, Mikal flash ili Rival. Protiv pepelnice koristiti jedan od pripravaka: Topas 100 EC, Nativo, Domark 40 ME, Vivando ili Crystal KS.
Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača!

Zaštita vinove loze

Ukoliko je od posljednje zaštite vinove loze proteklo više od 12 dana preporuča se nastaviti sa zaštitom protiv pepelnice i plamenjače. Za zaštitu od pepelnice koristiti jedan od fungicida: Crystal KS, Postalon 90 SC, Nativo 75 WG, Talendo, Collis ili Vivando. Za zaštitu od plamenjača koristiti: Pergado, Polyram DF ili Daconil 720 SC. Zbog visokih temperatura tretiranja obavljati u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima.
Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača!

Nestabilno vrijeme

Nestabilno vrijeme pogodovati će razvoju biljnih bolesti poput plamenjače, pepelnice i sive plijesni. U zaštiti vinograda od plamenjače koristiti pripravke koji u sastavu imaju bakar ili pripravke na osnovi mankozeba ili propineba, dok se za preventivnu zaštitu od pepelnice mogu primijeniti pripravci na osnovi sumpora. Zaštitu od uzročnika sive plijesni treba provesti tretiranjem u zonu grozda jednim od botriticida: Teldor 500 SC, Cantus WG, Mythos SC, Botril 300 SC ili Switch 62,5 WG.
Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača!

Obavijest za proizvođače sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja

Ovim putem obavještavaju se proizvođači sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja:

Proizvođači voćnih sadnica,
Proizvođači loznih cijepova,
Proizvođači presadnica povrća,
Proizvođači sjemenskog krumpira

da je 30.3.2021. godine krajnji rok obnove Ugovora o Službenom nadzoru nad proizvodnjom sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja za proizvodnju u 2021. godini.

Za potrebe obnove Ugovora ili sklapanja novih Ugovora, potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

Registracija tvrtke,
Rješenje o upisu u Registar dobavljača sjemena i sadnog materijala poljoprivrednih biljaka,
Rješenje o upisu u Fitoregistar,
Potvrdu o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava / gazdinstava i
Plan proizvodnje za 2021. godinu (po vrstama: npr. smokva, vinova loza, presadnice rajčice itd.).

Novi Dobavljač dostavlja zahtjev za certifikaciju/potvrđivanje proizvodnje na obrascu OB-OZP-02/01, najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

Dobavljač /klijent koji ima važeći Ugovor za certifikaciju/potvrđivanje mjesec dana prije isteka Ugovora dostavlja zahtjev za produženje Ugovora za certifikaciju/potrđivanje.

Dokumentaciju dostaviti na adresu: Federalni agromediteranski zavod Mostar, Ul. Biskupa Čule br.10, 88000 Mostar.

Mostar: 26. siječanj 2021. godine

Ocjenjivačka izložba kozjeg sira

https://www.youtube.com/watch?v=AdnTZSAJ6X8