Obavijest za voćare

Promjenljivo i nestabilo vrijeme pogodovati će pojavi i razvoju bolesti na koštićavom voću. Za preventivnu zaštitu od kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) na trešnji i višnji mogu se koristiti pripravci Chromodin S-65 ili Syllit 544 SC. Za zaštitu breskve od pepelnice može se koristiti pripravak Luna Experience ili Nativo 75 WG.

Nakon što završi cvatnja koštićavih voćaka potrebno je izvršiti pregled stabala na prisutnost lisnih ušiju. Ukoliko su lisne uši prisutne tretiranje se vrši u večernjim satima pripravkom Piromor 50 WG ili Mospilan 20 SG (višnja, breskva, šljiva) odnosno Movento (trešnja, nektarina). U svrhu suzbijanja navedenih bolesti i štetnika mogu se koristiti i drugi pripravci registrirani za spomenutu namjenu.

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača!

Obavijest za vinogradare

Zbog povoljnih uvjeta koji pogoduju infekcijama uzročnikom crne pjegavosti rozgve (Phomopsis viticola) na vinovoj lozi potrebno je, čim to vremenske prilike dopuste, izvršiti tretiranje vinograda jednim od preventivnih organskih fungicidnih pripravaka: Delan Pro, Polyram DF, Solofol ili Universalis.  Pripravcima se može dodati jedan od sumpornih pripravaka: Chromosul 80, Thiovit Jet, Kossan WG, Kalinosul 80 WG, Cosavet DF ili neki drugi pripravak registriran za ovu namjenu.

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača!

Obavijest za poljoprivrednike

Na opažačkim punktovima na području Hercegovačko-neretvanske županije, lokalitet Buna uočena je pojava šimširovog moljca (Cydalima perspectalis). Štete čini gusjenica koja se intenzivno hrani lišćem i koja za kratko vrijeme uzrokuje potpunu defolijaciju šimšira. Osim šimšira napada i japansku kuriku, a prijetnja je vrstama  božikovina. Simptomi koji ukazuju na prisutnost ovog štetnika je pojava svilenkastih zapredaka i svilenih niti na šimširu. Gusjenice ovog štetnika su iznimno proždrljive i na jednom grmu ih se može nalaziti i više od stotinu. U mlađim razvojnim stadijima imaju zelenožutu boju tijela, s crno obojanom glavom dok su odrasle gusjenice zelene s karakterističnim debelim crnim i tankim bijelim prugama te crnim točkicama na leđnoj strani. Suzbijanje štetnika vrši se mehaničkim putem prskanjem grmova visokotlačnim čistačima-vapovima te u slučaju da se radi o pojedinačnim biljkama skupljanjem i uništavanjem gusjenica. U svrhu zaštite grmova može se izvršiti tretiranje jednim od kemijskih pripravaka: Decis 2,5 EC, Rotor Super EC, Scatto EC i dr., s tim da je nakom aplikacije insekticida poželjno biljke 24-48 sati prekriti pvc folijom, a sve kako bi učinak primjenjenih pripravaka bio što veći. Učinkovitost insekticida je najveća kada se suzbijaju mlade gusjenice pošto su odrasli razvojni stadiji otporniji na primjenjene insecticide.

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača!

Obavijest za voćare

Zbog nestabilnog vremena i stvaranja pogodnih uvjeta za ostvarivanje infekcije uzročnikom krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) poželjno je, čim to dopuste klimatske prilike, izvršiti preventivnu zaštitu jednim od fungicida: Delan 700 WDG, Delan Pro SC, Chorus 75 WG, Chorus 50 WG ili nekim drugim pripravkom registriranim za ovu namjenu.

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača!

Obavijest za maslinare

Nestabilne vremenske prilike, uz najavljenje oborine i odgovarajuće temperaturalne prilike pogodovati će razvoju bolesti paunovo oko (Spilocaea oleagina). Stoga je poželjno izvršiti tretiranje nasada maslina protiv uzročnika spomenute bolesti jednim od pripravaka: Stroby WG, Nativo 75 WG ili Syllit 544 SC. U spomenutu svrhu mogu se koristiti i neki drugi pripravci registrirani za ovu namjenu.

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača!

Preporuke u maslinicima za mjesec travanj

Travanj je mjesec u kojem dolazi do resanja maslina i posljednji je rok za rezidbu ukoliko se ona nije obavila u mjesecu ožujku. Rezidba koju obavljamo odnosi se na rezidbu na rod, moramo je vršiti od vrha krošnje ka dnu kako bismo smanjili pogrešku kod stvaranja uzgojnog oblika. Rezidbom se povećava rodnost te obnavljaju se kvalitetni i duži izbojci. Kada rezidbom prorijedimo krošnju, dolazi do porasta rodnih izbojaka, a time im stoje na raspolaganju i veće pričuve hrane. Ukoliko intenzivno odstranimo izbojke, gubi se ravnoteža između krošnje i korijena, a time smanjujemo preduvjete za urod. Rezidba mora biti pravilna i umjerena, no kako god bilo masline je bolje orezati nego ih ostaviti sa postojećom vegetacijom da uđu u vegetativnu sezonu. Kod agrotehničke mjere rezidbe bilo bi dobro savjetovati se kod stručnih osoba o pravilnoj rezidbi.  Neke sorte su izrazito bujnije od drugi , pa recimo tako sorta Leccino traži više pristupa pri formiranju krošnje kao i same rezidbe na rod za razliku od drugih sorti poput Istarske bjelice. Folijarna prihrana se u ovom mjesecu obavlja na bazi elemenata bora i cinka sa preporučenim dozama. Također, prihrana maslina sa plitkom obradom tla u ovom periodu se obavlja sa dušičnim gnojivima. Prihranu bi bilo dobro provesti prije najave oborina. Prilikom plitke obrade tla odstranjuju se korovi, no ako je njihova prisutnost značajna preporučuje se primjena različiti herbicida sa postojećom preporukom pojedinog proizvođača. Jako je bitno se držati preporučenih preporuka. Kako je mjesec travanj kao i ožujak jako vjetrovit mjesec na području Hercegovine treba obratiti pažnju na štete koje su možda nastale djelovanjem vjetra. Djelovanje vjetra se najprije očituje na kori stabla masline gdje su vidljive nastale rane, koje su najčešće kod novo posađenih sadnica koje su loše pripojene sa podupornim kolcem. Kod ovog pregleda je također preporučljivo da se u prohodu obradi i pažnja na pojavu potkornjaka ( Phloeotribus scarabeoides ) koji radi štete na mladim izbojima, a obitava u račvama maslina. Njegov let traje od konca veljače do konca svibnja. Zaštita pesticidima se obavlja prije kretanja vegetacije. U ovom periodu se rade i mamci za potkornjake u obliku snopića grana kao i mehaničke prepreke oko debla stabala za zaštitu od pipe. Pored nevedenih štetnika u ovom preriodu se radi i nadzor praćenja pojave maslinovog svrdlaša (Rhynchites cribripennis ) koji radi štete na plodovima, takvi plodovi koji poslije uđu u preradu doprinose tome da je ulje niže kvalitete, a sama njegova pojava djeluje na kvantitet uroda koji je umanje opadanjem oštećenih plodova. Zaštita se obavlja mineralnim uljima u kombinaciji ili odvojeno sa preparatima na bazi dimetoata, diazinona i dr. Organskog gnojiva po stablu je dovoljno primijeniti od 2 do 3 kilograma po stablu, dok umjetnog gnojiva na bazi kalcijevog amonij nitrata koji zbog udjela dolomita u svom sastavu pozitivno utječe na djelomičnu neutralizaciju kiselosti tla treba primjeniti količinom od 1 do 1,5 kg po stablu. Ona radnja koja obilježava mjesec travanj je agrotehnička mjera cijepljenja ili precijepljivanja maslina. Ovom radnjom možemo izmijeniti sorte u masliniku ukoliko one nisu rodne ili oštećene. Često u praksi ovom mjerom se precijepljiva sorta Oblica, koja ostaje podloga novoj sorti. Ovo se provodi zbog alternativne rodnosti sorte Oblica, to jest, njene ne ujednačenosti kod uroda. Radnju cijepljenja bi bilo dobro prepustiti osobama sa iskustvom radi što većeg prijema cijepa u masliniku. Kod primjene preparata jako je važno držati se uputa proizvođača o dozama  kao i preporukama agronoma u  agro-centrima.

 

dr.sc. Miro Barbarić dipl.ing.agro

mr.sc. Marija Prlić dipl.ing.agro

EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA

Edukacije - Bugojno 16.03.2023.

 

Dana 16.03.2023. godine u organizaciji Općine Bugojno i Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar, održano je jednodnevno savjetovanje namijenjeno informiranju i edukaciji uzgajivača i svih zainteresiranih za uzgoj goveda i ovaca, te vođenje obveznih evidencija – Registra domaćih životinja.

Održana predavanja pokrila su najvažnija područja govedarske i ovčarske proizvodnje, te pružila konkretne savjete i najnovija saznanja uzgajivačima iz navedenih područja i nakon predavanja su svi zainteresirani sudionici imali priliku postavit pitanja, te su dobili konkretne odgovore.

Predavanja su održali Dubravko Pocrnja, Mirko Jarak i Nevenko Ćorluka.