15.09.2022. |
 Novosti
Utjecaj tjelesne kondicije na reprodukciju ovaca i koza

Kondicija je stanje uhranjenosti životinje i ima važan utjecaj na reprodukciju i proizvodnju ovaca i koza. Na kondiciju možemo utjecati u većoj ili manjoj mjeri, što znači da se ona može mijenjati tokom života.

Ovce i koze su uglavnom sezonski poliestrične životinje koje se u našim krajevima tjeraju u jesen i prije tog perioda potrebno ih je pripremiti za pripust.

Priprema prvenstveno podrazumijeva  procjenu i popravljanje tjelesne kondicije koje se počinje provoditi oko 4-5 tjedana prije pripusta.

Najprecizniji način procjene tjelesne kondicije ovaca i koza je metoda vaganja koja zahtjeva puno vremena i veći angažman ljudi, i zato se s ciljem što jednostavnije provedbe ocjena kondicije vrši na bazi procjene opipavanjem razvijenosti mišića i prisustva masnog tkiva iznad i oko kičmenih pršljenova u slabinskog dijelu. Tu se mogu napipati koštane izbočine kralježnice (tmasti i poprečni izdanci kralježaka) koje se ističu jače ili slabije, ovisno prekrivenosti mišićnim i masnim tkivom. Važno je naglasiti da je ovu metodu kod koza prikladnije primjenjivati opipavanjem rebara i područja prsne kosti. Za ocjenu kondicije ovaca i koza najčešće se koristi brojčana ljestvica od 1 do 5.

U vrijeme pripusta ovce i koze trebaju imati ocjenu kondicije 3, mršave  i debele životinje neće biti u stanju postizati svoje maksimalne reprodukcijske i proizvodne kapacitet.

Ovce i koze s ocjenom kondicije 1 izrazito su mršave, malaksale i vrlo teško stoje. Palpacija dugoga leđnog mišića i masnog tkiva upućuje na slabu ispunjenost slabinskog područja, Na opip se osjeća oštrina, dok se kod koza palpacijom prsnog dijela mogu jasno osjetiti koštane izbočine prsne kosti. Kod koza su pojedinačna rebra jasno vidljiva, masno tkivo u području prsa oskudno je i lako se obuhvati prstima.

Kod ovaca i koza s ocjenom kondicije 2 istaknuti su trnasti nastavci i jasno se mogu opipati tanki poprečni nastavci slabinskih kralježaka koji su glatki i zaobljeni, a prsti prolaze uz i ispod njihova ruba. Dugi leđni mišić umjerene je dubine i prekriven tankim slojem masnog tkiva. Kod koza je masno tkivo nešto više zastupljeno, vidljiva su posljednja rebra, a palpacijom se još uvijek jasno osjećaju rubovi rebara. Masno tkivo na prsnoj kosti može se obuhvatiti prstima i pomično je na dodir.

Kod ovaca i koza s ocjenom kondicije 3 trnasti i poprečni nastavci slabinskih kralježaka vizualno i palpacijski slabije su naglašeni, kao i područje između posljednjih rebara. Poprečni su nastavci glatki, dugi leđni mišić dobro je razvijen i umjereno pokriven masnim tkivom pa se tek jakim pritiskom mogu napipati rubovi slabinskih kralježaka. U odnosu na ovce, kod koza je nešto veća zastupljenost masnog tkiva, što je osobito izraženo u području rebara. Uz jači pritisak moguće je osjetiti međurebrene prostore, masno tkivo je na prsima deblje i slabo pomično.

Kod ovaca i koza s ocjenom kondicije 4 rubovi trnastih nastavaka slabinskih kralježaka i rebara nisu vidljivi i stječe se dojam zaobljenosti životinje, bez izraženih koštanih izbočina. Trnasti nastavci slabinskih kralježaka mogu se osjetiti uz jak pritisak, dok se poprečni nastavci ne mogu osjetiti pod prstima ili dlanom. Dugi leđni mišić dobro je razvijen i prekriven debljim slojem masnog tkiva. Kod koza rebra nisu vidljiva, masno tkivo u prsnom području teško je obuhvatiti prstima i nepomično je na dodir.

Kod ovaca i koza s ocjenom kondicije 5 količina nagomilane masti je tolika da se trnasti i poprečni nastavci slabinskih kralježaka ne mogu osjetiti. Visoka je zastupljenost masnog tkiva i u području zdjelice te prsne kosti. Dugi leđni mišić dobro je razvijen i prekriven debelim slojem masnog tkiva. Kod koza je naglašena obraslost rebrenog i prsnog dijela debljim slojem masnog tkiva koje je nepomično na dodir.

Uvažavajući značenje dobre kondicije za reprodukciju i odgoj podmlatka u sklopu procjene grla se razvrstavaju i obavlja se škartiranje starih i nisko proizvodnih grla te se životinje razvrstavaju u skupine čiji je cilj hranidbom postići optimalnu kondiciju i pripremiti životinje za pripust. Predebela fizička kondicija nije poželjna, a životinjama se obrok kvantitativno i kvalitativno smanjuje kako bi ih doveli u rasplodnu kondiciju.

Poboljšana ishrana u periodu pred pripust ima pozitivan utjecaj na uspjeh ovulacije, povećan broj jajnih stanica, smanjena smrtnost embrija, vitalnije potomstvo.

Pojačana hranidba preporuča se za grla lošije tjelesne kondicije .Obilnijom ispašom na kvalitetnijim pašnjacima i dodavanjem krepkih krmiva počinjemo oko 4 tjedna prije pripusta. Što su životinje u lošijoj kondiciji u obrok se dodaje više žitarica.

Rasplodni mužjaci u vrijeme sezone parenja trebaju imati dobru kondiciju ( ocjena 3.5-4) jer u tom periodu vrlo malo vremena provedu konzumirajući hranu i gube i do 12%  od tjelesne mase. Kvalitetna hranidba ima izravan utjecaj na broj podmlatka svake sezone.

Mija Golemac, dipl.ing.agr.

Povezane novosti
04.06.2024.
Obavijest za vinogradare
Nestabilne vremenske prilike stvorile su povoljne uvjete za pojavu i razvoj plamenjače […]
24.05.2024.
Obavijest za vinogradare
Na pojedinim lokalitetima vinova loza se već nalazi u fenofazi završetka cvatnje. […]
20.05.2024.
Obavijest za voćare
Octena mušica ploda (Drosophila suzukii) je štetnik čiji su glavni domaćini: jagoda, […]
06.05.2024.
Obavijest za vinogradare
Nestabilne vremenske prilike pogodovati će stvaranju povoljnih uvjeta za zarazu plamenjačom (Plasmopara […]
1 2 3 55
Certifikati & partneri
FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD
Biskupa Čule 10,
88000 Mostar
Prijava