28.08.2020. |
 Novosti
SENZORIČKO-ORGANOLEPTIČKE KARAKTERISTIKE SORTE „PETROVAČA BIJELA“ U PODNEBLJU HERCEGOVINE

U periodu od 2-5. rujna,2019. je održan VI Međunarodni simpoziju smokve (VI International Symposium on Fig) u Rovinju, Republika Hrvatska, pri kojem je Federalni agromediteranski zavod u Mostaru predstavio istraživački rad objavljen u znanstvenom časopisu Acta Horticulturae , a odnosio se na  senzoričko-organoleptičke karakteristike sorte „Petrovača bijela“ u podneblju Hercegovina. Naime, Federalni agromediteranskog zavod u Mostaru organizira promotivno ocjenjivačku manifestaciju „SMOKVA“ sa ciljem promoviranja kulture smokve i proširenja nasada pod ovom kulturom: S druge strane cilj je istaknuti da je plod smokve iznimne nutritivne vrijednosti. U svrhu toga, a i ono što prethodi manifestaciji je organizirano ocjenjivanje senzorskih i organoleptičkih svojstava  plodova smokve sorte Petrovača bijela u podneblju Hercegovine. Specifičnost ove sorte je njezina relativno brza dostupnost do krajnjeg  potrošača kroz slijedivost od nasada do kušača, jer se praktički odmah po berbi bez skladištenja završava na tržištu. Također, ne treba zanemariti ni njezine kemijske karakteristike koje upućuju kako ova sorta daje bezbroj mogućnosti za preradu i dobivanje krajnjih proizvoda s dodanom vrijednosti, što poboljšava dohodak poljoprivrednih proizvođača. Sorta Petrovača bijela ima veliki potencijal kao sorta za svježu potrošnju, ali i za preradu i kao takva bila je cilj ovog istraživanja. Panel za ocjenjivanje organoleptičkih svojstava  plodova formiran u sklopu manifestacije  ima za cilj procijeniti kakvoću sorte u konzumaciji i njene potencijale za preradu sa osvrtom na kemijska svojstva prvog roda sorte. Rezultati dobiveni iz analize pokazuju da u visokoj mjeri sorta Petrovača bijela je gospodarski opravdana za uzgoj kao konzumna sorta. Pored ovih rezultata također se izneseni rezultati kemijskih analiza za sortu Petrovača u podneblju Hercegovine kao sastavni dio istraživanja.  Sorta zadovoljava svojim sortnim odlikama prehrambene potrebe potrošača, što ujedno pokazuje i na visoku stručnost uzgajivača ove sorte kroz provedbe različitih agrotehničkih mjera. U ovom tekstu donosimo samo neka dosadašnja istraživanja kemijskih karakteristika sorte Petrovača bijela u podneblju Hercegovine koji pokazuju da  sadržaj topive suhe tvari se kretao od 17,1  do 21,5 °Brix-a ovisno od lokalitetu, a ukupne kiseline od 1,8 g/l do 2,65 g/l. (Barbarić et at., 2012.)

Karakteristike sorte Petrovače bijele u prvom rod su prema indeksu ploda 0,9-1,1 koji je okrugao. Položaj najveće širine je bliže ustima i prema tome je oblik ploda kruškolik, oblik vrha je širok. Plod je težak 62 g, srednje težak plod. Vrat je srednje dug (5-15 mm), širina usta krupna (4-5), kapljica na ustima je prisutna pri zriobi. Plod je asimetričan. Ljuspe oko usta su srednje veličine, poluodvojene, drukčije boje od kože. Peteljka ploda je kratka i debela 6 mm. Deformacije ploda su rijetke. Plod se teško odvaja od grane. Lagano guljenje kože,nema rebara. Na koži se pojavljuju rijetke uzdužne pukotine. Plodovi su srednje otporni na pucanje usta; debljina mesa je 12 mm; koža je mekana; pepeljak je odsutan; osnovna boja kože je svjetlo zelena; dok je u nepravilnim dijelovima dopunska žuta boja; bijele lenticele srednje veličine su srednje pojave na koži; pojava svijetlog obojenja u mesu. Pulpa je ružičasta, slabe arome, sok je vrlo sočan. Šupljina ploda je vrlo mala, mala je količina srednje krupnih oraščića. (Vego et at., 2008.)

Prema Prgometu i sur.,2008. plod prvog roda sorte Petrovače bijele ima okrugao oblik sa indeksom 0,96. Volumenom ploda od 94 cm³ sa masom od 82 g ( 44 g – 110 g), dužine i debljine peteljke od 5 mm. Ustašca su srednja do 4 mm. Neosjetljiva je otpornost plodova na otvaranje ustašaca. Osnovna boja ploda je zelena. Kožica je neosjetljiva na pucanje. Lanticele su bijele, velike i sa srednjim prisustvom. Pulpa roza, malo aromatična, grubo zrnaste teksture i malo osjetljiva na kiseljenje plodova.

Međunarodno društvo za hortikulturne znanosti (ISHS-International Society for Horticultural Science) je bio organizator simpozija zajedno sa Institutom za poljoprivredu i turizam iz Poreča, čija  globalna mreža koja obuhvaća više od 60.000 pojedinaca, sveučilišta, vlada, institucija, knjižnica i komercijalni tvrtki, te tisuće onih koji su se pridružili kao pojedinačni članovi , osim značajnog broja institucionalnih članova i članstvo broji 50 zemalja svijeta. Cilj ISHS-a International Society for Horticultural Science je "... promovirati i poticati istraživanje i obrazovanje u svim granama hortikulturne znanosti i olakšati suradnju i prijenos znanja na globalnoj razini putem svojih simpozija i kongresa, publikacija i znanstvene strukture." Članstvo je otvoreno za sve zainteresirane istraživače, nastavnike, studente i stručnjake iz hortikulturne industrije.

Povezane novosti
14.06.2024.
PREPORUKE
PREPORUKE
04.06.2024.
Obavijest za vinogradare
Nestabilne vremenske prilike stvorile su povoljne uvjete za pojavu i razvoj plamenjače […]
24.05.2024.
Obavijest za vinogradare
Na pojedinim lokalitetima vinova loza se već nalazi u fenofazi završetka cvatnje. […]
20.05.2024.
Obavijest za voćare
Octena mušica ploda (Drosophila suzukii) je štetnik čiji su glavni domaćini: jagoda, […]
1 2 3 55
Certifikati & partneri
FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD
Biskupa Čule 10,
88000 Mostar
Prijava